Belépés

Bemutatkozás

 

 

 

Nógrád megye általános gazdasági helyzetére vonatkozóan az elemzések jól szemléltetik, hogy
alapvető gazdasági mutatók alapján a megye gazdasága tartósan utolsó helyen áll Magyarország
megyéinek összehasonlító elemzésében. A térség lakóinak száma 2016. év végén 192 573 fő, amely
részben természetes fogyás, részben pedig az elvándorlás miatt 0,7 százalékkal mérséklődött az elmúlt
évhez képest. Az elmúlt 10 év távlatában a megye népessége közel 18 ezer fővel csökkent, amely több mint Balassagyarmat lakóinak száma. A népesség fogyásán túl az öregedés is kedvezőtlen hatásokat gerjeszt a demográfiai folyamatok alakulásában. A területi egyenlőtlenségeket szemléletesen mutatja, hogy napjainkban már csak az országos GDP 0,8%-át állítja elő a megye gazdasága, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adóigazgatósága, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Nógrád Megyei Hírlap közösen megjelentetett kiadványa (TOP-50, 2016) szerint az egy lakosra jutó GDP alapján az országos sorrendben Nógrád a huszadik, utolsó helyet foglalja el. A területi egyenlőtlenségek nem csak országon belül a megyék között, hanem Nógrád megyén belül is jelentősen érvényesülnek; bizonyos mutatók esetében, ami megyei szinten 60-40 százalék volt a fejlett járások javára, az a leszűkített (TOP-50 nagyvállalat) körben már volt, hogy elérte a 70-30 százalékot (például: értékesítés nettó árbevétele). Nógrád megye tehát mind gazdasági, mind társadalmi szempontból Magyarország legelmaradottabb térsége. Itt a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP az országban, a munkanélküliség a legmagasabbak között van, nagy az elvándorlás és alacsony az iskolázottság. A megye tőkevonzó képessége gyenge, emberi erőforrásokban szűkös és a magasan képzett munkavállalók száma csekély. Ezekből adódóan a megye önmagától képtelen kitörni a leszakadási folyamatból. Világosan látszik, hogy a rendszeresen alul teljesítő térségekben a konzervatív támogató politikák csődöt mondanak. Új felzárkóztató politikára van szükség. A felméréseink, az EGME Klaszter, illetve az ITA hálózati hátterének közvetlen terepi tapasztalatai szerint a nógrádi gazdaság a felzárkózáshoz szükséges önfejlesztéséhez vagy a támogatások megszerzéséhez nem az anyagi javak, hanem a szellemi erőforrások hiánya, még pontosabban a gazdasági- és a társadalmi struktúra elmaradottsága miatt képtelen aktivizálódni. Az jól látszik, hogy a gazdasági és társadalmi problémák jelentős részét ma már nem lehet megoldani néhány „ad hoc” egyszeri technológiai vagy üzleti innovációval
. Ennek megfelelően a szellemi befektetések növelése elkerülhetetlen eszköz arra nézve, hogy a helyi innováció képes legyen a megye társadalmi-gazdaság rehabilitációjára és felzárkóztatására. A hangsúly tehát a folytonosan növekvő tudás igényen és az innováción van.

Nógrád megyében a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézetének néhány tanára, néhány helyi – és néhány multinacionális vállalattal együttműködve 1998-tól kezdődően számtalan dolgozatot készített annak érdekében, hogy az Intézmény hatékonyabban illeszkedjék a helyi gazdasághoz és a főiskola szellemi bázisa támogassa a nógrádi elmaradott gazdaság felszámolását. Nógrád megye gazdasági problémáinak megoldására létrehozták az Energetikai-, Gép- és Acélszerkezetgyártó- és Mechatronikai Beszállító Klasztert (továbbiakban: EGME Klaszter), mint gazdasági hálózatot. A cél alapvetően az volt, hogy alulról szervezve, jöjjön létre Nógrád megyében egy erős érdekérvényesítő és a társadalmi gazdasági fejlődést támogató struktúra, amely feltételezi, hogy a fejlődéshez szükséges tudás hiányt egyetemi tudástranszferrel pótolja.

Az EGME Klaszter alapító okiratát 15 gazdálkodó szervezet vezetője írta alá 2009. december 19-én. Az EGME Klaszter a környezetipar, energetika, vegyipar, mechatronika, feldolgozóipar vertikumba tartozó szervezetek és vállalkozások önkéntes, aktív és hatékony együttműködése. Jelenleg 38 klasztertag van, 28 kis- és közepes vállalkozás (Magyarország és Szlovákia területéről), 4 nagyvállalat, 1 alapítvány, 2 egyetem és 1 kutató-fejlesztő szervezet (KKV státuszú), valamint 1 önkormányzati vagyongazdálkodó, és 1 civil szervezet. Vannak továbbá támogató tagjaink, mint például a Cserhát Repülőklub, a Zollner, ami a térség egyik vezető nagyvállalata, Cered község Önkormányzata, a Nógrád Megyei Önkormányzat, az MGYOSZ Nógrád Megyei Szövetsége, valamint magánszemélyek. A klasztertag vállalatok jelentős többsége kis és középvállalkozások (belföldi és külföldi tulajdonú), valamint nagyvállalatok és néhány felsőoktatási intézmény, és hídképző szervezet. A bővítés folyamatosan zajlik. A Klaszter menedzselési feladatait 2015 második negyedévétől a Vibercon Kft. látja el. A Klaszter célja a hazai gazdaságföldrajzi adottságokra és a megye anyagi és szellemi erőforrásaira építve a kapcsolatrendszerek fejlesztése, együttműködési hálózat létrehozása és működtetése az Észak- Magyarországi Régió területén működő szervezetekkel és vállalkozásokkal, fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása és a beszállítóvá válásban és a duális képzésben való együttműködés. A klaszter segíti az egyetemi tudás és a gazdálkodó szférában elkülönülten meglévő tudás egyesítését, a létrejövő szinergiahatások üzleti hasznosítását, a foglalkoztatás növelését, a magasabb jövedelemtermelés valamint a térség hosszútávon fenntartható versenyképességének biztosítása érdekében. Emellett segíti az élhetőbb környezet kialakítását és a lakosság élet minőségének növelését.

A Klaszter örömmel együttműködik más klaszterekkel és szervezetekkel, közös projekteket készít elő és valósít meg (pl.: V4, INTERREG, GINOP, EFOP, TOP, HORIZONT2020), valamint stratégiai szövetségeket hoz létre. A Klaszter együttműködik üzleti lehetőségek feltérképezésében, szervezésében és fejlesztésében, továbbá külföldi piacokon való közös megjelenésben, képzésben és kutatás-fejlesztési és innovációs területeken. Szívesen fogadjuk vállalatok, együttműködő szervezetek csatlakozási szándékát.

 

Vízió

  1. A társadalom részéről folytonos figyelmet, megbecsülést, gondoskodást szerezni a helyi, rossz adottságok között működő vállalatoknak
  2. A klaszter lehetőségterét növelő új vállalatok bevonása a klaszterbe
  3. A klaszter szolgáljon referenciaként új tőkebefektetések realizálása érdekében

 

Küldetés:

Nógrád megye gazdasági fejlődésének elősegítése a kutatás-fejlesztés helyzetének javításán, a gazdasági szereplők közötti tudás- és információmegosztás intenzitásának fejlesztésén és a hálózati együttműködések erősítésén keresztül.

 

Cél:

  • Ismeretek,
  • képességek,
  • alkalmazkodóképesség növekedése a helyi gazdaság érdekei szerint

 

Az EGME Klaszter várja azon vállalkozások, oktatási intézmények, egyéb megyei szereplők jelentkezését, akik szeretnének belépni a Klaszterbe.

♠ EGME Klaszter SZMSZ

♠ EGME Klaszter Alapító Okirat