Belépés

Vibercon Kft.

3530 Miskolc, Széchenyi utca 54. I/3.

elérhetőség: 0630-864-5460

 https://www.vibercon.hu/hu


A Vibercon Kft. jogutódja a 2007-ben a Tudományos és Technológiai (TéT) Alapítvány többségi tulajdonával létrejött Innotét Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek. A cég székhelye Miskolcon található, tevékenységét főként az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban végzi. Tevékenységek célja a hazai gazdaság versenyképességének erősítése a nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzésével és az innovációs lánc szereplőinek összekapcsolásával. A társaság tevékenységi köre három alcsoportra bontható:

1. Hazai és nemzetközi vonatkozású K+F+I projektek előkészítése és menedzselése:
Vibercon Kft. az FP5 óta vesz részt nemzetközi K+F+I projektek előkészítésében és megvalósításában. Együttműködünk többek között kis- és nagyvállalatokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, helyi önkormányzatokkal, fejlesztési ügynökségekkel, hogy az innovációs folyamatok a lehető legszélesebb spektrumon valósulhassanak meg hazánkban. Az alábbiakban felsoroltunk a teljesség igénye nélkül néhány nyertes projektet, melyek előkészítésében és megvalósításában közreműköd(t)ünk.
5. és 6. Kutatási Keretprogram: COGNAC és NORRIS kutatási projektek
7. Kutatási Keretprogram (CIP is): KNOWBRIDGE; AMI4EUROPE; EcoCluP
H2020 Smart Cities and Communities: REMOURBAN projekt
Bilaterális Norvég Alap: spin-off KKV gyártástechnológia-fejlesztése.

2. Stratégiai tervezés és programozás:
A Vibercon Kft. a projekt szintű fejlesztések mellett hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi programozási tevékenységben való részvételre, illetve üzleti és stratégiai tanácsadásra. Ezen tevékenység kapcsán részt vettünk számos Regionális Innovációs Stratégia és egyéb programozási dokumentum kidolgozásában. Partnereink között szerepel az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (NORRIA), az ÉszakAlföldi Regionális Innovációs Ügynökség (INNOVA), a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség (NMTKHT), a Neogradiensis Eurorégió és kiemelten Miskolc Megyei Jogú Város, ahol a vonzó befektetési környezet kialakításának akciótervét segítettük kidolgozni széleskörű helyi partnerséggel.

3. Hálózatosodás, nemzetköziesítés:
Végül, de nem utolsó sorban a vállalatok versenyképességének erősítése céljából klaszterek fejlesztésével és menedzselésével és a nemzetközi piacra való kilépés segítésével is foglalkozunk. Az alábbi klaszterek alapításában, illetve működésében veszünk/vettünk részt aktívan:
ENIN – Környezetipari Klaszter
Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter
EGME – Energetikai-, Gép- és acélszerkezet gyártó és Mechatronikai Beszállító Klaszter